На главную страницу
 
 Главная 
 Экспертная сеть 

Аналитические статьи
Прогнозы экспертов
Юридические консультации
Консультации экспертов
Библиотека экспертов

Авторизация
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Поиск по порталу


База знаний / Аналитика / Экономика

На роздоріжжі або Інтеграційні ребуси

Версия для печати Версия для печати

Українці мають вкрай негативні асоціації зі своєю країною: від 70 до 80% опитаних асоціюють Україну з безробіттям, бідністю, корупцією та з великим розривом мiж багатими i бiдними, майже 60% – з економічною кризою, майже 40% – з деградацією

Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", 50% опитаних українців підтримують приєднання України до Європейського Союзу. Не підтримують – 37%. Ще 13% – не визначились.

Разом з тим, 42% опитаних підтримують утворення єдиної держави у складі України, Росії, Білорусі. Не підтримують – 47%. Ще 11% - не визначились.

Цікаво, що кожен четвертий українець, який підтримує утворення єдиної держави з Росією, одночасно підтримує і вступ України до ЄС.

Враховуючи такі особливості відповідей, респондентам було поставлено пряме запитання. Отже, на думку опитаних, для України підписання Угоди про Асоціацію та Зону вільної торгівлі з Євросоюзом більш вигідне (41%), ніж вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном (38%). 20% – не змогли визначитися.

Порівняно з 2010-2012 роками, спостерігаємо тенденції росту прихильників як першого варіанту інтеграції, так і другого. Люди визначаються: за останні два роки кількість "невизначених" у цьому питанні зменшилась з 27 до 20%.

Традиційно Захід, Північ і Центр України більше підтримують Угоду з Євросоюзом. Донбас, Південь і Схід – вступ до Митного союзу. При цьому, Схід і Центр залишаються "перехідними" регіонами, де не спостерігається великої переваги прихильників одного інтеграційного вектору над іншим. Тут же найбільша кількість тих, хто одночасно підтримує обидва інтеграційних вектори.

Молодь, люди з вищою освітою традиційно більше підтримують підписання Угоди про Асоціацію та Зону вільної торгівлі з ЄС, старші – вступ до Митного союзу.

Переваги та недоліки інтеграційних процесів

На думку опитаних, від зближення з Євросоюзом Україна отримає такі основні переваги: можливостi для громадян бiльше подорожувати (55%), можливостi знайти кращу роботу (53%), збiльшення iнвестицiй в Україну (51%), розвиток демократiї (41%), можливостi отримати кращу освiту (41%), зменшення бiдностi (39%), зменшення корупції (39%).

У свою чергу, від зближення з Росією Україна, на думку опитаних, отримає такі основні переваги: зменшення цiн на газ (55%), зближення народiв (53%), пiдтримку вiтчизняної промисловостi (51%), пiдтримку вiтчизняного сiльського господарства (41%).

Однакова кількість респондентів (по 21%) вважають, що зближення як з Євросоюзом, так і з Росією дасть кращий захист кордонiв України. Так само однаково (по 15%) вважають, що жодних переваг не буде ані від зближення з Євросоюзом, ані з Росією.

• 40% респондентів вважають, що вступ до Митного Союзу призведе до зростання добробуту українців (не згодні – 39%). У свою чергу, 46% вважають, що вступ до ЄС призведе до зростання добробуту українців (не згодні – 34%).

• 46% вважають, що вступ до Митного Союзу призведе до зростання промисловостi та сiльського господарства в Українi (не згодні – 36%). У свою чергу, 55% вважають, що вступ до ЄС дасть поштовх для розвитку України (не згодні – 30%).

• 43% вважають, що для Росiї Україна завжди буде другосортною країною, аналогічно 58% – що для Європи Україна також завжди буде другосортною країною.

• В результаті – 70% думають, що спочатку потрiбно навести порядок всерединi країни, а вже потiм приєднуватися куди-небудь, не згодні з тезою – лише 16%.

Бачення майбутнього ЄС

Половина опитаних впевнені у монолітності Євросоюзу в найближчі 5-10 років, у т.ч. 28% вважають, що склад ЄС майже не зміниться (можливо кілька країн вийдуть чи кілька з’явиться нових членів), 22% впевнені, що кількість учасників ЄС однозначно зросте. Ще 16% вважають, що в найближчі 5-10 років в ЄС лишиться лише кілька потужних держав. Лише 9% опитаних вважають, що ЄС перестане існувати в найближчі 5-10 років.

Понад половину опитаних вірять, що Україну коли-небудь приймуть до Євросоюзу, у т.ч. 4% вірять, що це відбудеться у найближчі рік-два, 12% – у найближчі 3-5 років, 18% – у найближчі 5-10 років, а 23% думають, що це далека перспектива. Водночас, чверть вважає, що Україну ніколи не приймуть до ЄС, а кожний п’ятий не визначився з цього питання.

Спостерігається пряма залежність: чим вища віра у шанси України стати членом Євросоюзу, чим вища віра у перспективи самого ЄС, тим вища підтримка підписання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС.

Уявлення про країни

Респондентам було запропоновано визначитися, які з тверджень найбільше відповідають їхнім уявленням про Європу, Росію, Білорусь та Україну.

Якщо говорити загалом, то асоціації з Білоруссю кращі, ніж з Росією. А з Росією – кращі, ніж з Україною. А найкращі асоціації українці мають з Європою.

Які з цих тверджень найбільше відповідають Вашому уявленню про …? КІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ
  

 

Європу  

Росію  

Україну  

Білорусь 

Розвинута економiка  

61 

15 

13 

Велика кiлькiсть мiгрантiв з iнших країн  

59 

31 

Високий рiвень освiти  

58 

20 

12 

Добробут 

56 

12 

16 

Активнiсть громадян у захистi своїх прав  

54 

Новi технологiї  

54 

16 

Впевненiсть у майбутньому  

52 

18 

20 

Чеснi суди  

52 

Безпека життя 

52 

11 

18 

Розвинута демократiя  

51 

Законослухнянi громадяни  

49 

32 

Свобода на висловлення думки 

48 

13 

Стабiльнiсть  

46 

15 

24 

Рiвнi права для жiнок i чоловiкiв  

45 

17 

17 

14 

Гарнi можливостi для розвитку власного бiзнесу  

45 

10 

Доступна медицина 

37 

14 

33 

Економiчна криза  

32 

30 

59 

17 

Сильна влада 

25 

45 

41 

Сильна армiя  

25 

44 

Безробiття  

14 

30 

80 

Великий розрив мiж багатими i бiдними  

12 

35 

71 

Зрозумiла культура  

57 

47 

41 

Цензура 

26 

12 

35 

Багатство природних ресурсiв  

69 

39 

12 

Зрозумiла мова  

66 

48 

32 

Деградацiя  

22 

40 

Спiльне минуле  

72 

48 

58 

Корупцiя  

40 

74 

Бiднiсть  

27 

76 

13 

Iнше  

Важко вiдповiсти  

Отже, найбільш поширені уявлення про Європу: розвинута економiка (61%), велика кiлькiсть мiгрантiв з iнших країн (59%), високий рiвень освiти (58%), добробут (56%), активнiсть громадян у захистi своїх прав (54%), новi технологiї (54%), впевненiсть у майбутньому (52%), чеснi суди (52%), безпека життя (52%), розвинута демократiя (51%), законослухнянi громадяни (49%), свобода на висловлення думки (48%), стабiльнiсть (46%), рiвнi права для жiнок i чоловiкiв (45%), гарнi можливостi для розвитку власного бiзнесу (45%), доступна медицина (37%).

Також зі значною кількістю мігрантів асоціюється Росія, хоча і вдвічі менше, ніж Європа.

Зі стабільністю, законослухняними громадянами та доступною освітою асоціюється також і Білорусь, при чому на рівні, майже тотожному Європі.

З високим рівнем освіти теж асоціюється Росія, але майже втричі менше, ніж Європа. З впевненістю у майбутньому також асоціюються Росія і Білорусь, проте майже втричі менше, ніж Європа.

Україна програє практично за всіма цими асоціаціями як Білорусі, так і Росії, і тим паче – Європі. Єдині позиції, за якими Україна випереджає Росію і Білорусь (і значно поступається Європі), – це свобода на висловлення думки та рiвнi права для жiнок i чоловiкiв.

Взагалі українці мають вкрай негативні асоціації зі своєю країною. Так, від 70 до 80% опитаних асоціюють Україну з безробіттям, бідністю, корупцією та з великим розривом мiж багатими i бiдними. Майже 60% асоціюють Україну з економічною кризою, майже 40% – з деградацією.

Варто наголосити, що "економічна криза" притаманна також Європі (32%) та Росії (30%), менше – Білорусі (17%). А такі асоціації як "безробіття", "великий розрив мiж багатими i бiдними", "деградація" притаманні також і Росії, хоча і значно менше, ніж Україні.

Спільні асоціації для України, Білорусі і Росії: зрозумілі культура і мова, спільне минуле.

На відміну від Європи та Білорусі, Україна (39%) і Росія (69%) асоціюються з великою кількістю природних ресурсів.

Майже не асоціюється Україна з сильною владою (2%), тоді як понад 40% асоціюють з сильною владою Росію та Білорусь і чверть – Європу.

Майже не асоціюють опитані Україну з сильною армією (2%), тоді як понад 40% асоціюють з сильною армією Росію і чверть – Європу.

Разом з тим, майже не асоціюють опитані Україну з цензурою (12%), тоді як чверть асоціюють з цензурою Росію і третина – Білорусь.

Не змогли навести жодних асоціацій з Європою лише 3%, з Україною та Росією – 2%, з Білоруссю – 5%.

Досвід відвідування інших країн та бажання в них жити

Лише 12% опитаних мали досвід відвідування протягом останніх 5 років країн Євросоюзу, у т.ч. 1% – бували багато разів, 4% – кілька разів, 7% – бували лише одного разу.

Натомість досвід відвідування країн СНД ширший – чверть бували там протягом останніх 5 років, у т.ч. 3% – бували багато разів, 12% – кілька разів, 10% – бували лише одного разу.

Незважаючи на те, що в країнах СНД українці бували частіше, жити більше хотіли б в країнах Європи. Так, 43% хотіли б особисто жити в Європі (не хотіли б – 45%); 30% хотіли б особисто жити в Росії (не хотіли б – 61%); 21% хотіли б особисто жити в Білорусі (не хотіли б – 67%).

При цьому бажання жити в Росії має значно більший роз’єднуючи момент: лише 9% мешканців Заходу і 20% – Півночі та Центру розділяє думку, проти майже 60% – на Донбасі. Водночас бажання жити в Європі розділяє від третини до половини мешканців Донбасу, Сходу, Півдня, Центру та Півночі країни.

Спостерігаємо пряму залежність: чим частіше бували люди в Європі, тим більше у них бажання там жити. По Росії залежність менша. Також чим частіше бували люди в Європі, тим вища серед них підтримка вступу України до ЄС.

І наостанок: майже половина опитаних вважають, що краще майбутнє їхні діти або онуки матимуть в Україні, яка буде більше інтегрована в Європу, натомість третина – в Україні, яка буде більше інтегрована в Росію, СНД. Майже чверть – вагаються.

При цьому, лише близько 70% прихильників вступу України до Митного Союзу вважають, що краще майбутнє їхні діти або онуки матимуть в інтеграції з Росією, тоді як кожний шостий бачить краще майбутнє своїх дітей в Україні, інтегрованій в Європу. Третина респондентів, які не змогли визначитися з вибором інтеграційного вектору, так само бачать краще майбутнє своїх дітей в інтеграції з Європою і лише 16% – в інтеграції з Росією, а половина продовжує вагатися.

Таким чином, щонайменше кожен шостий українець перекладає відповідальність за свій вибір на дітей…

Повна версія звіту
_____________________________________________________________________

Аудиторія дослідження: населення України віком від 18 років і старші
Вибіркова сукупність: 2000 респондентів
Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face)
Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%
Терміни проведення дослідження: 15-28 березня 2013 р.

Розподіл областей:
Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька
Центр: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Черкаська
Північ: м. Київ, Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська
Південь: АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська, м. Севастополь
Схід: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська
Донбас: Донецька, Луганська


| Количество показов: 846 |  Автор:  Соціологічна група "Рейтинг" |  Голосов:  3 |  Рейтинг:  3.56 | 

Якщо Ви хочете залишити свій коментар, просимо пройти авторизацію

Возврат к списку

Статьи по разделам
АПК (19) 
Демография (97) 
День в истории (49) 
Здравоохранение (196) 
Книжный мир (22) 
Культура (360) 
Лица эпохи (162) 
Молодежная политика (142) 
Наука и технологии (280) 
Образование (553) 
Общество (472) 
Политика (1059) 
Право (360) 
Социология (126) 
Экология (47) 
Экономика (544) 
Энергетика (60) 

Загрузка...

ПОДПИСКА
Параметры подписки

ЭКСПЕРТЫ ВЭС
Тищенко Дмитро Михайлович

ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТА

БИБЛИОТЕКА

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка (т.18 - історія)

Всеукраинская экспертная сеть
Разработка ВОНО «Эксперты Украины»
© «ВЭС», 2020
Разработка и поддержка – Всеукраинская общественная научная организация "Эксперты Украины". © Все права защищены. Использование материалов портала разрешается при условии ссылки (для Интернет-изданий – гиперссылки) на www.experts.in.ua