На главную страницу
 
 Главная 
 Экспертная сеть 

Аналитические статьи
Прогнозы экспертов
Юридические консультации
Консультации экспертов
Библиотека экспертов

Авторизация
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Поиск по порталу


База знаний / Аналитика / Культура

"Український культурологічний Центр": 12 років діяльності у Донецьку

Версия для печати Версия для печати

Вже стала аксіоматичною думка про те, що створити, реалізувати щось на практиці, особливо втілити в життя велику справу, велику ідею, важче, ніж щось завоювати. “Українська ідея”, “український проект” є красномовним тому підтвердженням. Відродити Українську державу було важко – і на це пішли надзусилля ряду поколінь борців, еліти українського народу, але реально побудувати цю омріяну нову “українську Україну” як сучасну, високорозвинену, економічно і духовно багату державу – це надзавдання нашого покоління. Свій внесок, свою краплю за краплею в океан зусиль по здійсненню цього завдання ось уже 12 років додає громадська недержавна організація (НДО) – дослідно-видавнича фундація "Український культурологічний Центр" у Донецьку.  

У 1992-93 рр., коли вже спадала емоційна хвиля “оксамитової революції” 90-х років, визрівала ідея створення організації нового типу, яка б згуртувала не ура-діячів, а патріотів-прагматиків, інтелектуальну і ділову когорту українських культурологів-однодумців, готових до довготривалої (десятиліття), марудної, але вкрай необхідної творчої роботи по відродженню української мови і культури на Донбасі і загалом на Сході України. Концепцію і проект такої організації – "Українського культурологічного Центру" – опрацював автор цих рядків, його підтримали тодішній міністр України у справах національностей та міграції Олександр Ємець та головний редактор журналу “Донбас” Віктор Логачов, а Міжнародний фонд “Відродження” у 1994 р. надав старто­вий грант. До першої Ради УКЦентру увійшли відомі в Донецьку активісти Товариства української мови – його голова, доктор наук Володимир Білецький, диригент Василь Василенко, письменник і науковець Вадим Оліфіренко, заступник директора Донецької обласної універсальної бібліотеки Олена Башун та ін.  

З самого початку УКЦентр виходив з широкого розуміння поняття “культура”, бачив трансформацію України як багатоплановий процес, зокрема ринкових реформ, формування і розвитку демократичного суспільства, інтеґрації України і європейський і світовий економічний, політичний, інформаційний, культурний простір. Тому до УКЦентру увійшли фахівці різних галузей знань, науковці, журналісти, зокрема, політологи, економісти, історики, соціологи.  

Основні пріоритети, які на самих початках визначив для себе Центр – робота по проектах, які сприяють формуванню сучасної української еліти, та на всебічний розвиток молоді. Крім того, цілі та завдання УКЦентру:

  • налагодження та розвиток зв'язків з національно-культурними організаціями світу, зокрема, шляхом "народної дипломатії";
  • виявлення найслабших ланок у культурному розвитку регіону та координація дій фахівців по нормалізації стану; збереження та розвиток культурних надбань краю;
  • дослідно-видавнича робота з соціально-економічної, політологічної, історичної, культурологічної проблематики та висвітлення її результатів у періодичних виданнях, монографіях, посібниках та підручниках.

Основний принцип – професіоналізм роботи. Щодо фінансування програм, то якщо спершу, в 1994-97 рр. воно було переважно ґрантове, то сьогодні – майже виключно на основі фандрейзингу серед українських давців. Причому суми спонсорських внесків українських давців – від 10-100 грн. до декількох тисяч грн., які надходять на рахунок Центру. Проекти, які Центр обирає до виконання рейтингуються, причому пріоритет надається тим, виконання яких гостро потребує той чи інший сектор громадського життя, освіти, науки тощо. Український культурологічний Центр, має великий творчий потенціал: понад 50 докторів та кандидатів наук, а також сотні науковців-партнерів у різних регіонах країни і у зарубіжжі.  

В результаті пошуків, постійної і вже багаторічної організаційної, кадрової, напруженої творчої роботи вдалося здійснити ряд амбітних проектів. 

По-перше, у 1995 р. засновано аналітично-інформаційний журнал "Схід", який з 1997 р. діє як фаховий. Журнал “Схід” – це свідоме зусилля фахівців “сприяти формуванню нової української еліти” (з концепції журналу). Видання призначене для науковців і практиків, зокрема українського істеблішменту і ось уже понад 10 років здійснює “багатопланове висвітлення актуальних проблем сучасного українського суспільства і світу” в рубриках “Політика”, “Економіка”, “Філософія”, “Історія”, “Екологія”, “Соціологія”, “Культура” та інш. з акцентацією на проблемах формування сучасної національної ідеї, політичної української нації, концептуальних питаннях розвитку суспільства як цілого, місця і ролі в ньому держав, наддержав, міждержавних структур, світової і національної економіки, зокрема, розвитку великого і середнього бізнесу, окремих галузей економіки, а також на проблемах розвитку ринкових реформ, громадянського суспільства, політикуму в Україні, проблемах “регіони – центр”, питаннях старопромислових регіонів, а також проблемах молоді. Доробок журналу за 11 років значний – 75 чисел, надруковано 1800 статей, рецензій, матеріалів “круглих столів” тощо понад 1100 авторів. Обсяг одного числа – 7-10 друкованих аркушів. Журнал співпрацює з рядом профільних інститутів НАН України, університетами. До редакційної колегії входять відомі в Україні і за її межами науковці-економісти, філософи, історики – академіки НАН України Микола Чумаченко (м.Київ), Олександр Амоша (м.Донецьк), Борис Буркинський (м.Одеса), член-кореспондент НАН України Микола Іванов (м.Донецьк), професор філософії Ігор Пасько (м.Донецьк), доктори філософських наук: керівник Центру гуманітарної освіти НАНУ Володимир Рижко (м. Київ), ректор Економіко-правового університету Олександр Кривуля (м.Харків), Микола Кисельов (м.Київ), академік Української академії історичних наук Петро Тригуб (м.Миколаїв), доктори історичних наук Василь Пірко (м.Донецьк), Сергій Лях (м.Запоріжжя) та інші. Шеф-редактор журналу “Схід”, дійсний член НТШ, академік Академії економічних наук України, голова Донецького відділення НТШ, д.т.н., проф. Володимир Білецький (м.Донецьк). Редактор журналу в перші роки випуску журналу – С.Єременко, останні роки – Г.Сімченко. 

Аналогу подібного наукового видання, яке б «підняла» громадська організація, в Україні немає. Тому його у 2005 р. на Міжнародному Конґресі Міжнародної Асоціації Україністів академік Іван Дзюба у своїй програмній доповіді відзначив журнал “Схід” як такий, що має загальнонаціональне значення. 

По-друге, дослідно-видавнича робота УКЦентру, зокрема, через утворену ним «Донецьку регіональну лабораторію підручників та посібників» та «Редакцію гірничої енциклопедії». Центром ініціативно виконано понад 60 дослідно-видавничих проектів. Серед праць – посібники для шкіл та вузів та монографії з історії, культури, філософії, точних наук (наприклад, посібник «Історія світової та української культури», посібник «Якісні задачі з фізики», монографії «Громадянське суспільство та національна ідея», «Заселення степової України в ХУІ-ХУІІІ ст», “12 подорожей в країну давнього письменства”, «Павло Байдебура» (вибрані твори, спогади, дослідження творчості), посібники з літературного краєзнавства «Козак Мамай» (Кубань), «Чорноморська хвиля» (Крим), «Таємниця духовного скарбу» (Донбас), “Слобожанська хвиля” (Північна Слобожанщина) тощо. Загальний наклад видань УКЦентру – понад 250 тис. прим. Видання Центру стали лауреатами регіональних форумів «Книжкова справа Донбасу» 1998, 1999, 2001, 2002, 2005 років, є учасниками всеукраїнських книжкових виставок «Книжковий сад» та «Книжковий форум» у Києві та Львові у 2001, 2002, 2005 році. 

Особливо слід відзначити фундаментальну 3-х томну працю “Гірничий енцикло­педичний словник” (2001,2002, 2004 рр.) за редакцією В.С.Білецького, який є по суті першим енциклопедичним виданням у гірництві і закладає підвалини української націо­нальної гірничої терміноситеми. До роботи над цим проектом вдалося залучити понад 100 провідних науковців в Україні і за кордоном. Проект має міжнародне значення – його презентація відбулася в Польщі на запрошення Краківської гірничо-металургійної академії. Зараз поповнюється банк даних 4-го тому – до якого увійдуть відомості про видатних українських і зарубіжних вчених і фахівців-практиків у гірництві і науках про Землю за всі часи. Поява такої праці саме на Донбасі і саме через УКЦентр – не випадковість, а закономірність, хоча виконанням проектів такого рівня повинна опікуватися держава. 

Значимим проектом є і серія посібників з української літератури для Східної діаспори, які готує і видає УКЦентр у Донецьку. Вже підготовлені і видані масовими накладами 2-3 тис. прим. посібники «Козак Мамай» (Кубань, 1998 р.), “Слобожанська хвиля” (Курська, білгородська і Воронезька області, 2005 р.) – автори укладачі науковці В.Оліфіренко, С.Оліфіренко (Донецьк), В.Чумаченко (Краснодар).  

Центром засновано також ряд серійних видань: «Біобібліографія вчених Донбасу» (з 2001), «Проблеми підручника і посібника для вищої і середньої школи» (з 2001), «Бібліотека журналу «Схід» (з 2005). 

Крім вказаних напрямків діяльності «Український культурологічний центр» є ресурсним центром для ряду споріднених культурологічних організацій – Донецького відділення Наукового товариства ім. Шевченка (з 2001 р. на базі УКЦентру видає «Донецький вісник НТШ», вийшов 1-9 том., «Хроніку Донецького НТШ»), «Донецького відділення Товариства «Україна-Світ», Донецького обласного товариства української мови (засноване у 1989 р.). 

У 1997 році «Український культурологічний центр» виступив співзасновником підприємства «Східний видавничий дім», з яким плідно співпрацює до сьогодні.  

УКЦентр та ТОВ “Східний видавничий дім” – видавець і співвидавець ряду художніх творів письменників Донбасу: Колесникова Л. Стріла, що мчить до зір (поезії). 1997, Доценко Ю. Золотий апостроф, 1999, Герасименко І., Добром-красою повнить світ…, 1999, Байдебура П. Вибрані твори. 2001, Біляїв В. Осіння обнова (поезії), 2001, На неокраянім крилі…, 2003, Доля і шлях (поезії), 2005, Гордасевич Г. Право на пісню (поезії), 2003, а також літературознавчих праць: Аверченко-Землянська О. Література рідного краю: творчість поетів Приазов'я, 1999, Соболь В. 12 подорожей в країну давнього письменства (з історії давнього українського письменства ІХ-ХVІІІ століть), 2003, Просалова В. Празька школа: хрестоматія прозових творів, 2004 та Текст у світі текстів Празької літературної школи, 2005, Оліфіренко В. та Чумаченко В. Козак Мамай (Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури Кубані), 1998, Оліфіренко В. Підручник з української літератури: історія і теорія, 2003, Оліфіренко В. та Оліфіренко Св. Слобожанська хвиля (Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури Північної Слобожанщини), 2005, Кузьменко О. Поетика Василя Голобородька, 2005. 

У 2000 р. «Український культурологічний центр» увійшов до когорти провідних українських недержавних Аналітичних центрів (див. www.intellect.org.ua). Підтримує творчі контакти з науковцями, спорідненими культурологічними організаціями в Україні і світі. По суті масштаб діяльності УКЦентру в Донецьку співвимірний з діяльністю спеціалізованого інституту. В перспективі ми бачимо заснування на основі Центру "Інституту системних досліджень". 

Отже, друзі і колеги, оглянувши це явище, – “Український культурологічний центр” у Донецьку, – як регіональний “мозковий” аналітичний і ресурсний центр, оцінивши його доробок, можна зробити оптимістичні висновки про, по-перше, реальну можливість організації ефективної роботи громадської науково-культурологічної організації на регіональному рівні на українському Сході; по-друге, можливість фінансування вітчизняної громадської організації з внутрішньоукраїнських джерел; по-третє, виокремлення факторів, які збіль­шують стійкість сучасної громадської організації: професіоналізм, виконання затребуваних суспільством проектів (соціально важливих, науково значимих, культурологічно цінних), співпраця з органами місцевої влади, співпраця з іншими НДО, використання міжнародного досвіду побудови НДО і раціонального алгоритму діяльності.

Наш девіз – “ECELSIOR” – “ВСЕ ВИЩЕ”!

До вершин!

 

Про автора:  

Володимир Білецький, дійсний член Наукового Товариства ім. Шевченка, академік Академії економічних наук України, голова Донецького відділення НТШ, доктор технічних наук, професор Донецького технічного університету, шеф-редактор аналітично-інформаційного журналу “Схід”.

 

(062)337-04-80

(06232)5-20-56 (д)

(067)717-80-68.

 

 

Додаток

 

ПЕРЕЛІК видань Донецького відділення НТШ та Донецького “Українського Культурологічного Центру”, (1997-2005):

 

1.       Мазур П. Отчі світильники (Сторінки з історії школи і педагогічної думки в Україні епохи Відродження). Донецьк: УКЦентр. НТШ-Донецьк. 1997. – 104 с. Видано спільно з Українським культурологічним центром (м.Донецьк)

2.       Колесникова Л. Стріла, що мчить до зір (поезія). Донецьк: УКЦентр. НТШ-Донецьк. 1997. – 68 с. Видано спільно з Українським культурологічним центром (м.Донецьк)

3.       Цікава Україна (укладач Л.Оліфіренко). До уроків у школі. Донецьк: УКЦентр. НТШ-Донецьк. 1998. – 64 с. Видано спільно з Українським культурологічним центром (м. Донецьк)

4.       Українська і зарубіжна культура. Навчальний посібник за ред. К. Заблоцької – Донецьк: Східний видавничий дім. 2001-2002. – 372 с. Посібник підготовлено у співпраці з Донецьким державним медичним університетом, Донецьким державним технічним університетом, Донецькою державною академією управління та інш.

5.       Тлумачний гірничий словник / За заг. редакцією В.С.Білецького – Донецьк, 1998. – 446 с. Видано спільно з Донецьким національним технічним університетом.

6.       Пірко В. Заселення Степової України у ХУІ-ХУІІІ ст. – Донецьк: УКЦентр, НТШ-Донецьк. – 1998. – 124 с. Видано спільно з Донецьким національним університетом.

7.       Збірник програм курсів та факультативів з української літератури 9-11 класів / Упорядник В.Оліфіренко. – Донецьк, 1998. – 106 с. Видано спільно з Головним управлінням освіти Донецької облдержадміністрації.

8.       Козак Мамай (Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури/ Упорядники: В.Оліфіренко та В.Чумаченко. – Київ, Донецьк, Краснодар: УКЦентр, НТШ-Донецьк, 1998. – 224 с. Видано спільно з Краснодарським регіональним відділенням Міжнародної академії інформації.

9.       Сергєєв П.В., Білецький В.С. Селективна флокуляція вугілля. – Донецьк: ДонНТУ, УКЦентр, НТШ-Донецьк. – 1999. – 136 с. Видано спільно з Донецьким національним технічним університетом.

10.     Задніпровський О.І. Голод в історії України: короткий нарис (Х-ХХ ст.). – Донецьк: УКЦентр, НТШ-Донецьк, 1999. – 88 с. Видано спільно з Донецьким національним університетом.

11.     Пасько Ігор, Пасько Ярослав. Громадянське суспільство і національна ідея (Україна на тлі європейських процесів. Компаративні нариси). – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк, 1999. – 184 с. Видано спільно з Центром Гуманітарної освіти НАН України)

12.     Аверченко-Землянська О.В. Література рідного краю: творчість поетів Приазов'я. – Донецьк: Східний видавничий дім, газета “Приазовский рабочий”, 1999. – 255 с. Видано спільно з Інститутом післядипломної освіти та ін.

13.     Башун О.В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек. Донецьк: УКЦентр, НТШ, - 1999. - 204 с. Монографія. Підготовлена і видана разом з Донецькою обласною універсальною бібліотекою. Видання стало переможцем на форумі «Книжкова страва Донбасу-2000» в номінації «Ділова книга».

14.     Башун О.В. Маркетинг і фандрейзинг у бібліотеках. Біобіліогр. покажчик / Донецька обл. універс. наук. бібл. – Донецьк: УКЦентр – НТШ-Донецьк, - 2000. – 60 с.

15.     Футулуйчук В. Українська Галицька армія: військово-патріотичне виховання та вишкіл (1918-1920) / Наук. редактор Микола Литвин. – Донецьк: Східний видавничий дім, УКЦентр, НТШ-Донецьк, 2000. – 152 с. Видано спільно з Державним університетом “Львівська політехніка”.

16.     Сушинський М. Філософські знання і релігійна віра у духовному.  Видано спільно з Донецьким національним університетом.

17.     Просалова В. Поезія “Празької школи”. Навчальний посібник. – Донецьк: Веда, 2000. – 80 с. Видано спільно з Донецьким національним університетом.

18.     Павло Байдебура. Вибрані твори. Спогади про письменника. Дослідження творчості (Укладач Ю.Байдебура. За заг. редакцією А.Загнітка) – Донецьк: Східний видавничий дім, 2001. – 220 с. Підготовлено і видано разом з Донецьким національним університетом, Донецьким інститутом післядипломної освіти.

19.     Нікітін І.М., Сергєєв П.В., Білецький В.С. Селективна флокуляція вугільних шламів латексами. – Донецьк: ДонНТУ, Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк – 2001. – 152 с. Видано спільно з Донецьким національним технічним університетом.

20.     Піюнкіна А.В. 500 якісних задач з фізики. – Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, 2001. – 72 с.

21.     Кравченко В., Красноносов Ю., Панченко П., Перепелиця А. Україна у 20-30-х роках ХХ ст. мовою документів та очевидців (навчальний посібник). – Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, 2002. – 268. Видано спільно з Кафедрою історії та українознавства Донецького інституту внутрішніх справ МВС України

22.     Донеччина: голодомор 1932-1933 рр. (бібліографічний покажчик). – Донецьк, 2002, 12 с. Підготовлено і видано разом з Донецькою обласною універсальною бібліотекою.

23.     Гірничий енциклопедичний словник. т. І. (за редакцією В.С.Білецького). - Донецьк: Східний видавничий дім. – 2001. – 514 с.

24.     Гірничий енциклопедичний словник. т. ІІ. (за редакцією В.С.Білецького). - Донецьк: Східний видавничий дім. – 2002. – 632 с.

25.     Вільнянський В. Катя Хом'як: в театрі і житті. Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, 2002. – 96 с.

26.     Соболь В. 12 подорожей в країну давнього письменства (цикл статей з історії давнього українського письменства ІХ-ХУІІІ століть) – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 156 с. Монографія підготовлена разом з Центром гуманітарної освіти НАН України та кафедрою української філології Варшавського університету.

27.     Білецький В.В. Виправлення девіантної особистості: філософський погляд. - Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 156 с. Монографія є підсумковою роботою понад 4-річного дослідження автора. Підготовлена разом з Донецькою державною академія управління.

28.      Пірко В.О. Заселення Донеччини у ХУІ-ХУІІІ ст. - Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 182 с. Монографія є підсумковою роботою автора, яка об’єднує і узагальнює 33-річне дослідження теми. Підготовлена разом з Донецьким національним університетом.

29.      Оліфіренко В.В. Підручник з української літератури: історія і теорія (монографія). - Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 324 с. Підготовлена разом з Донецьким відділенням Центру гуманітарної освіти НАНУ.

30.      Біляїв В.І. «На неокраянім крилі…». – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк, УК-Центр – 2003. – 348 с.

31.      Самилін В.М., Білецький В.С. Спеціальні методи збагачення корисних копалин (курс лекцій). – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк – 2003. – 116 с. Підготовлено спільно з Донецьким національним технічним університетом.

32.      Мухопад М.Д. Рудниковий транспорт – Донецьк: Донецький національний технічний університет. НТШ-Донецьк – 2003. – 320 с. Електронний навчальний посібник для студентів, які навчаються за напрямком „Гірництво”. Підготовлено спільно з Донецьким національним технічним університетом на CD-дисках.

33.      Гірничий енциклопедичний словник. т. ІІІ. (за редакцією В.С.Білецького). - Донецьк: Східний видавничий дім. – 2004. – 752 с.

34.      Пірко В.О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI-XVIII ст. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. УКЦентр – 2004. – 224 с. Підготовлено спільно з Донецьким національним університетом. На Форумі «Книга і преса Донбасу-2004» книга одержала Диплом переможця в номінації «Суспільні і політичні науки»

35.      Просалова В.А. Празька школа: хрестоматія прозових творів. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. УКЦентр – 2004. – 236 с. Книга видана у співпраці з ТУМ Чикаго та Канадським інститутом українських студій Альбертського університету.

36.      Білецький В.С., Смирнов В.О. Технологія збагачення корисних копалин. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2004. – 284 с. Навчальний посібник підготовлений разом з Донецьким національним університетом. Має гриф Міністерства освіти та науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

37.      Кравченко В., Добров П., Панченко П., Футулуйчук В., Красноносов Ю. Україна. 1920-1939 роки. Документи свідчать. - Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2004. – 182 с. Навчальний посібник підготовлений разом з Донецьким національним університетом та Донецьким юридичним інститутом. Має гриф Міністерства освіти та науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

38.      Міхеєва О. Кримінальна злочинність і боротьба з нею в Донбасі (1919-1929). Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2004. – 248 с. Підготовлена НТШ-Донецьк у співпраці з Донецьким державним університетом управління. Видання монографії підтримане Американською Радою Наукових Товариств (АРНТ).

39.      Мала гірнича енциклопедія. Т. 1 / За ред. В.С.Білецького. Донецьк: Донбас, 2004. – 640 с. Мала гірнича енциклопедія – універсальне тритомне довідкове видання у галузі гірничої науки та техніки. Містить описи близько 18 000 термінологічних та номенклатурних одиниць, в тому числі 1-й том – 6400 одиниць, які висвітлюють різні аспекти розвідки, видобування та первинної переробки твердих, рідких та газоподібних корисних копалин. Адресована спеціалістам – в першу чергу фахівцям-гірникам, геологам, науковцям, аспірантам, студентам гірничих та суміжних спеціальностей, а також широкому загалу інженерно-технічних працівників гірничих підприємств та читачам, які цікавляться освоєнням надр.

У написанні статей Енциклопедії брали участь Національного гірничого університету, Донецького національного технічного університету, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Інституту “УкрНДІвуглезбагачення”, Українського державного інституту мінеральних ресурсів, Інституту фізико-органічної хімії та вуглехімії НАН України, Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт в гірничій промисловості (МакНДІ), Донбаського гірничометалургійного інституту, Криворізького технічного університету, наукових спілок та організацій - Академії гірничих наук України, Наукового Товариства ім. Шевченка, Української нафтогазової академії, інших наукових установ та організацій. Всі учасники і автори зазначені на перших сторінках видання.

Видання випущене на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за Програмою випуску соціально-значимих видань.

40.      Туган-Барановський та державність України/ Матеріали наукової конференції. Донецьк: Донецький державний університет економіки, НТШ-Донецьк, Інститут економіко-правових досліджень НАНУ. Донецьк, 19-20 березня 2004 року. – 272 с.

41.      Культурні зв’язки Донеччини з українським зарубіжжям/Матеріали науково-практичної конференції. Донецьк: Донецьке відділення Товариства “Україна-Світ”, Український культурологічний центр, НТШ-Донецьк, Донецька обласна універсальна бібліотека. Донецьк, 17 грудня 2004 р. – 236 с.

42.      Пірко В., Литвиновська М. Соляні промисли Донеччини в XVII-XVIII ст. – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. УКЦентр – 2004. – 224 с. Монографія підготовлена разом з Донецьким національним університетом. В монографії на базі архівних документів простежується розвиток соляних промислів Донеччини у в XVII-XVIII ст., їх роль у забезпеченні Лівобережної, Слобідської і частково Правобережної України, а також південно-західних провінцій Росії сіллю, формування вугледобувної та металургійної промисловості Донбасу.

43.      Безкоровайний Василь Васильович. Музикант, композитор, деригент. 1880-1966. (Біобібліографічний покажчик)/Упорядник О.В. Башун - Донецьк: НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім, Донецька обласна наукова бібліотека – 2005. – 40 с.

44.      Кузьменко О. Поетика Василя Голобородька. – Донецьк: НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім, – 2005. – 196 с. Монографія висвітлює основні аспекти індивідуальної поетики В.Голобородька. Подано огляд критичних і літературознавчих праць про творчість цього видатного українського поета. Розглянуто сюжетно-композиційну структуру творів, особливості їхньої суб’єктивної організації, роль фольклорних кодів, наскрізні, концептуальні образи-символи.

45.      Білецький Віталій. Дослідження пенітенціарного психолога. Донецьк: НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім. – 2005. – 40 с. У праці викладені результати польових психологічних досліджень автора під час роботи в установах виконання покарань в Україні у 1998-2000 рр. Для працівників пенітенціарних установ, науковців-пенологів, студентів, які опановують фах психолога та правознавця.

46.      Коробко-Захарова А.М. Клас камерного співу (сопрано). Навчальний посібник. – Донецьк: Донецька державна музична академія ім. С.С.Прокоф’єва, КП “Східний видавничий дім”, Наукове Товариство ім. Шевченка (Донецьке відділення), 2005. – 142 с. Посібник містить методичні поради щодо репертуару класу камерного співу, аналітичні нариси кожного з запропонованих творів, спостереження та рекомендації до їх виконання. Видання призначене викладачам вокалу та студентам вищих музичних навчальних закладів. Навчальний посібник має гриф Міністерства культури і мистецтв України (протокол “ 525 від 10.08.2004).

47.      Смирнов В.О., Білецький В.С. Фізичні та хімічні основи виробництва. Навчальний посібник. – Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, ДонНТУ - 2005. – 148 с. Розглянуті питання виникнення і розробки корисних копалин, їх збагачення, агломерації, брикетування, коксохімічного та металургійного виробництва, машинобудування, паливно-енергетичного комплексу та охорони навколишнього середовища.

48.      Володимир Білецький. Схід України в інтеґративних процесах сучасного державотворення. – Донецьк: Бібліотека журналу “Схід”. – 2005. – 28 с. Доповідь на 6 Конґресі Міжнародної Асоціації Україністів, 25 червня-2 липня 2005 р. Донецьк.

49.      Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка. Донецьк: НТШ. – 2005. – 16 с. (історія діяльності і видання).

50.      Смирнов В.О., Білецький В.С. Гравітаційні процеси збагачення корисних копалин. Навчальний посібник. – Донецьк: Східний видавничий дім, НТШ-Донецьк, - 2005. – 300 с. Викладені теоретичні основи гравітаційного збагачення і гідравлічної класифікації корисних копалин. Розглянуті принципові конструкції гравітаційного і класифікаційного обладнання, його технологічні характеристики, правила вибору і розрахунку. Описані технологічні схеми збагачувальних фабрик, які використовують гравітаційні процеси. Проект виконано у співпраці з Донецьким національним технічним університетом.

51.      Просалова Віра. Текст у світі текстів Празької літературної школи. Монографія. / Науковий редактор М.К.Наєнко – Донецьк: Східний видавничий дім, 2005. – 344 с. У книзі простежується взаємодія текстів, виявляються інтертекстуальні зв’язки між творами письменників Празької літературної школи, їх попередників і сучасників, з’ясовуються форми і типи інтертекстуальності. Показано, що Празька літературна школа формувалася у контексті національної і світової традицій. Проект виконано у співпраці Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, Канадського інституту українських студій та НТШ-Донецьк (макет монографії).

52.      Слобожанська хвиля / (Навчальний посібник-хрестоматія з української літератури Північної Слобожанщини). Автори-упорядники: В.В.Оліфіренко та С.М.Оліфіренко. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – 280 с. До книги увійшли твори українських письменників-слобожан із Білгородської, Курської і Воронезької областей Російської Федерації та твори митців слова, які життєвими обставинами були пов’язані з Північною Слобожанщиною. Період з ХУІІІ ст. по сьогодні. Подаються нариси про письменників Й.Горленка, Г.Сковороду, Л.Боровиковського, М.Костомарова, І.Череватенка, П.Барвінського, О.Коваленка, К.Буревія, Є.Плужника, В.Череватенка, М.Дикарєва, В.Єрошенка та інш. Представлені також твори російських письменників О.Кольцова, І.Буніна, В.Будакова, у художньому слові яких яскраво виражена українська тематика. Посібник підготовлено для уроків з літератури рідного краю, для позакласного і самостійного читання учнів старших класів, гуртків вивчення української мови і літератури. Він може бути корисним також студентам та науковцям, які вивчають українську літературу.

53.      Мости в Україну (нариси з історії товариства української мови м. Чикаґо) // укладачі В.Білецький, Б.Боднарук, В.Боднарук. - УКЦентр, НТШ-Донецьк, Східний видавничий дім. - 2005. - 116 с.

54.      Від Дикого Поля до Донбасу// Спеціальний випуск “Українсь­ко­го світу” (число 4-6), Київ: Поліграфічний центр “Інтертехнологія”, 2005, 46 с. Спеціальний випуск науково-популярного часопису “Український світ” присвячений Донбасу. Підготовлений спільно редакцією цього журналу та наукового журналу “Схід”. З останнього залучено матеріали В.Пірка (“Найдавніші міста Донеччини”), Л.Шабловської (“Екологічні перспективи Донеччини”, “Ландшафтні парки Донбасу”), Г.Чумак (“Донбас музейний”), Є.Малахи (“Геральдика Донеччини”), О.Бугайова (“Трудар народної школи із Нескучного”), В.Терешенка (“Микита Шаповал – видатний просвітитель і педагог”), О.Цимбал (“Театральне життя Донбасу”), І.Дзюби (“Донбас – край українського слова”), В.Радчука (“Якби заговорив Тарас…”), В.Заблоцького (Декілька слів про донбаський менталітет”) та ін. У випуску на початку подано статті О.Шокала (шеф-редактор “Українського світу”) “”Культура особистості й культура нації” та В.Білецького (шеф-редактор “Сходу”) “Український культурологічний центр у Донецьку.

55.      Валерій Кочуєв. Українське суспільство в процесі еволюції (Збірник статей). – Донецьк: Східний видавничий дім, Інститут ім. П.Орлика, НТШ-Донецьк, – 2005. – 140 с. Статті і нариси автора, який має великий досвід науково-викладацької, партійно-державної роботи, бізнесової діяльності, присвячені громадсько-політичним подіям в Україні доби незалежності. Книга адресована працівникам органів місцевого самоврядування, державним службовцям та всім, хто не байдужий до проблем становлення громадянського суспільства і місцевого самоврядування в Україні.

56.      Білецький В.С., Смирнов В.О. Переробка і якість корисних копалин (курс лекцій). – Донецьк: Східний видавничий дім, Донецький національний технічеий університет, НТШ-Донецьк, 2005. – 324 с. Викладені основні відомості щодо технології і процесів переробки і збагачення корисних копалин. Розглянуті принципові конструкції технологічного обладнання і його принцип дії. Викладені методи контролю при добуванні і переробці корисних копалин. Для студентів та фахівців гірничих спеціальностей.

 

57.      Вадим Володимирович Оліфіренко: Біобібліографічний покажчик / Укладач і редактор В.С.Білецький. – Донецьк: УКЦентр, НТШ-Донецьк, 1998. – 12 с. Видано спільно з Донецьким обласним Товариством української мови ім. Т.Шевченка

58.      Феня Дмитрівна Пустова: Біобібліографічний покажчик / Укладач: В.Оліфіренко. Редактор: В.Просалова. - Донецьк: Донецький державний університет, НТШ-Донецьк - 1998. - 12 с.

59.      Микола Семенович Федорчук: Біобібліографічний покажчик / Укладач: В.Оліфіренко. - Донецьк: Донецький державний університет, НТШ-Донецьк - 1999. - 12 с.

60.      Володимир Стефанович Білецький: Біобібліографічний покажчик / Укладачі і відповідальні редактори: В.Оліфіренко, Ю.Світлий. – Донецьк: НТШ-Донецьк, Донецький державний технічний університет, 2000. – 36 с.

61.      Анатолій Михайлович Федь. Біобібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 12 с.

62.      Юрій Герасимович Світлий. Біобібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 20 с.

63.      Валентина Олександрівна Соболь. Біобібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 20 с.

64.      Василь Олексійович Пірко. Біобібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ-Донецьк, 2005. – 24 с.

 

2.                   Донецький вісник НТШ (ISSN 1728-9572)

 

65.     Донецький вісник НТШ. Т. 1. Донецьк: УКЦентр, НТШ-Донецьк. – 2001. – 108 с. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2001 НТШ-Донецьк.

66.     Донецький вісник НТШ. Т. 2. Донецьк: УКЦентр, НТШ-Донецьк. – 2002. – 220 с. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2002 НТШ-Донецьк.

67.     Донецький вісник НТШ. Т. 3. (хімія, технічні науки, науки про землю, медицина та психологія). – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 136 с. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2003 НТШ-Донецьк.

68.     Донецький вісник НТШ. Т. 4. (філософія, історія, мова та література). – Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2003. – 284 с. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2003 НТШ-Донецьк.

69.     Донецький Вісник НТШ. т. 5. Донецьк: Східний видавничий дім. НТШ-Донецьк. – 2004. – 604 с. (включає матеріали Березневої наукової сесії-2004 НТШ, засідання якої відбулися у Донецьку, Луганську, Слов'янську, Краснодарі, Ялті).

70.     Донецький Вісник НТШ. т. 6. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005 - 232 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2005 НТШ, секції філософії, психології, політики, культури та педагогіки. Засідання відбулися у Донецьку, Слов'янську, Краснодарі.

71.     Донецький Вісник НТШ. т. 7. – Донецьк: Східний видавничий дім. –2005. – 232 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2005 НТШ, секції мови та літератури. Засідання відбулися у Донецьку, Луганську, Слов'янську, Горлівці та Краснодарі.

72.     Донецький Вісник НТШ. т. 8. – Донецьк: Східний видавничий дім. –2005. – 188 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2005 НТШ-Донецьк, секція історії. Засідання відбулися у Донецьку та Краснодарі.

73.     Донецький Вісник НТШ. т. 9. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2005. – 200 стор. Включає матеріали Березневої наукової сесії-2005 НТШ-Донецьк, секції технічних наук, гірництва, хімії, медицини та біології. Засідання відбулися у Донецьку та Краснодарі.

 

3.                   Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи (ISSN 1810-4126)

 

74.     Проблеми сучасного підручника і посібника середньої і вищої школи (збірник наукових праць). Ред. колегія: В.Оліфіренко, В.Білецький, І.Пасько. Випуск 1. Донецьк – 2001. – 115 с. Спільно з Донецьким відділенням Центру гуманітарної освіти НАНУ, Лабораторією підручників та посібників Українського культурологічного центру.

75.     Проблеми сучасного підручника і посібника середньої і вищої школи (збірник наукових праць). Ред. колегія: В.Оліфіренко, В.Білецький, І.Пасько, В.Саранчук. Випуск 2. Донецьк – 2003. – 160 с. Спільно з Донецьким відділенням Центру гуманітарної освіти НАНУ, Лабораторією підручників та посібників Українського культурологічного центру.

76.     Проблеми сучасного підручника і посібника середньої і вищої школи (збірник наукових праць). Ред. колегія: В.Оліфіренко, В.Білецький, І.Пасько. Випуск 3. Донецьк – 2005. – 108 с. Спільно з Донецьким відділенням Центру гуманітарної освіти НАНУ, Лабораторією підручників та посібників Українського культурологічного центру.

 

4.                 Аналітично-інформаційний журнал “СХІД” (ISSN 1728-9343)

 

(Шеф-редактор В.Білецький, редактор Г.Сімченко. З листопада 1997 р. виходить за підтримки НТШ спільно з Українським культурологічним центром, Центром Гуманітарної освіти НАНУ та Інститутом економіки промисловості НАНУ, з вересня 2005 р. – також спільно з Інститутом філософії НАНУ, Запорізьким національним університетом )

 

77.      Число 16-17. Донецьк. – 1997. – 60 с.

78.      Число 18-19. Донецьк. – 1998. – 60 с.

79.      Число 20. Донецьк. – 1998. – 56 с.

80.      Число 21. Донецьк. - 1998. – 64 с.

81.      Число 22. Донецьк. - 1998. – 50 с.

82.      Число 23. Донецьк. - 1998. – 72 с.

83.      Число 24. Донецьк. - 1998. – 62 с.

84.      Число 25-26. (спец. випуск “Освіта та наука Донбасу). Донецьк. - 1999. – 72 с.

85.      Число 27. Донецьк. - 1999. – 66 с.

86.      Число 28. Донецьк. - 1999. – 70 с.

87.      Число 29. Донецьк. - 1999. – 58 с.

88.      Число 30. Донецьк. - 1999. – 64 с.

89.      Число 31. Донецьк. - 1999. – 64 с.

90.      Число 32. Донецьк. - 2000. – 74 с.

91.      Число 33. Донецьк. - 2000. – 84 с.

92.      Число 34. Донецьк. - 2000. – 72 с.

93.      Число 35. Донецьк. - 2000. – 66 с.

94.      Число 36. Донецьк. - 2000. – 72 с.

95.      Число 37. Донецьк. - 2000. – 72 с.

96.      Число 38. Донецьк. - 2001. – 68 с.

97.      Число 39. Донецьк. - 2001. – 76 с.

98.      Число 40. Донецьк. - 2001. – 64 с.

99.      Число 41. Донецьк. - 2001. – 60 с.

100.    Спеціальний випуск “Донбас і українська діаспора”

101.    Число 42. Донецьк. - 2001. – 90 с.

102.    Число 43. Донецьк. - 2001. – 88 с.

103.    Число 44. Донецьк. - 2002. – 76 с.

104.    Число 45. Донецьк. - 2002. – 60 с.

105.    Число 46. Донецьк. - 2002. – 72 с.

106.    Число 47. Донецьк. - 2002. – 72 с.

107.    Число 48. Донецьк. - 2002. – 60 с.

108.    Число 49. Донецьк. - 2002. – 98 с.

109.    Число 50. Донецьк. - 2002. – 70 с.

110.    Число 51. Донецьк. - 2003. – 96 с.

111.    Число 52. Донецьк. - 2003. – 110 с.

112.    Число 53. (спец. випуск Донецького державного університету економіки і  торгівлі). Донецьк. - 2003. – 76 с.

113.    Число 54. Донецьк. - 2003. – 100 с.

114.    Число 55. Донецьк. - 2003. – 80 с.

115.    Число 56. (спец. випуск Таврійського національного університету). Донецьк. - 2003. – 92 с.

116.    Число 57. Донецьк. - 2003. – 104 с.

117.    Число 58. Донецьк. - 2003. – 96 с.

118.    Число 59. Донецьк. – 2004. – 70 с.

119.    Число 60. Донецьк. – 2004. – 76 с.

120.    Число 61. Донецьк. – 2004. – 82 с.

121.    Число 62. Донецьк. – 2004. – 64 с.

122.    Число 63. Донецьк. – 2004. – 78 с.

123.    Число 64. (спец. культурологічний випуск “Донеччина”). Донецьк. – 2004. – 40 с.

124.    Число 65. Донецьк. – 2004. – 76 с.

125.    Число 67. Донецьк. – 2005. – 80 с.

126.    Число 68. Донецьк. – 2005. – 78 с.

127.    Число 69. Донецьк. – 2005. – 122 с. (Спеціальний випуск присвячений 10-річчю журналу “Схід”)

128.    Число 70. Донецьк. – 2005. – 76 с.

129.    Число 71. Донецьк. – 2005. – 110 с.

130.    Число 72. Донецьк. - 2005. - 112 с.


| Количество показов: 4220 |  Автор (привязка):  Білецький Володимир Стефанович |  Голосов:  2 |  Рейтинг:  3.1 | 

Якщо Ви хочете залишити свій коментар, просимо пройти авторизацію

Возврат к списку


Материалы по теме:

Статьи по разделам
АПК (19) 
Демография (97) 
День в истории (49) 
Здравоохранение (196) 
Книжный мир (22) 
Культура (360) 
Лица эпохи (162) 
Молодежная политика (142) 
Наука и технологии (280) 
Образование (553) 
Общество (472) 
Политика (1059) 
Право (360) 
Социология (126) 
Экология (47) 
Экономика (544) 
Энергетика (60) 

Загрузка...

ПОДПИСКА
Параметры подписки

ЭКСПЕРТЫ ВЭС
Сауленко Людмила Лук'янівна

ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТА

БИБЛИОТЕКА

Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.21. Хімія

Всеукраинская экспертная сеть
Разработка ВОНО «Эксперты Украины»
© «ВЭС», 2020
Разработка и поддержка – Всеукраинская общественная научная организация "Эксперты Украины". © Все права защищены. Использование материалов портала разрешается при условии ссылки (для Интернет-изданий – гиперссылки) на www.experts.in.ua