На главную страницу
 
 Главная 
 Экспертная сеть 

Аналитические статьи
Прогнозы экспертов
Юридические консультации
Консультации экспертов
Библиотека экспертов

Авторизация
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Поиск по порталу


База знаний / Аналитика / Политика

Стан та розвиток місцевого самоврядування на Франківщині: громадська думка. Липень 2011

Версия для печати Версия для печати

Чим вищий рівень доходів респондентів, тим більше вони задоволені тим, як розвивається ситуація в області майже по кожному з наведених напрямків

Місцеве самоврядування

Згідно з результатами дослідження, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", місцеві мешканці вважають, що виконавча влада в області має значно більше повноважень, ніж місцеве самоврядування: лише 17% вважають, що місцеве самоврядування має більше повноважень для вирішення соціально-економічних проблем в області, водночас 28% опитаних вважають, що більше повноважень має центральна і 31% – місцева виконавча влада. Крім того, 6% вважають, що усі гілки влади мають однакові повноваження, 19% – не визначились або не розуміють питання.

Разом з тим, більшість опитаних (60%) переконані, що більше повноважень для вирішення соціально-економічних проблем в регіоні має мати саме місцеве самоврядування. Лише 4% вважають, що більше повноважень має мати центральна і 20% – місцева виконавча влада. При цьому останні позиції найбільше підтримали саме в обласному центрі.

Відповідно, довіряють органам місцевого самоврядування значно більше (40%), ніж органам центральної (2%) та місцевої виконавчої влади (9%). Водночас 13% опитаних довіряють усім гілкам влади однаково, а 19% – не довіряють жодній владі, і найбільше – знову ж таки в обласному центрі.

Згідно з результатами дослідження, чим вище рівень місцевої влади, тим менше задоволені її діяльністю. Так, найбільше мешканці області задоволені діяльністю міських і сільських рад (60%). Дещо менше – районних рад (44%), а також міської ради (42%) та міського голови Івано-Франківська (40%). Найменше задоволені діяльністю облради (32%) облдержадміністрації (30%).

Водночас, якщо говорити про баланс позитивних і негативних оцінок, то найгірший він у міського голови Івано-Франківська та міської ради обласного центру, діяльністю яких не задоволені 52% та 46% відповідно. Тоді як діяльністю обласної ради та обласної адміністрації не задоволені менше – 40% і 42% відповідно.

Цікаво, що діяльністю усіх рівнів місцевої влади найбільше задоволені пенсіонери.

На думку опитаних, ключовими проблемами розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області є:

• несамостійність органів місцевого самоврядування у рішеннях і діях (30%);
• недосконалість механізмів відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування перед громадою (27%);
• недостатність повноважень органів місцевого самоврядування щодо розподілу коштів, зібраних в регіоні (27%).

Крім того, це відсутність належного законодавчого забезпечення функціонування місцевого самоврядування (25%), недостатність повноважень для контролю за розподілом коштів (23%). А також втручання виконавчої влади у сферу діяльності місцевого самоврядування (20%), неналежна реалізація права громадян бути обраними до органів місцевого самоврядування (17%), недостатній рівень кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування (16%) та дублювання функцій виконавчої влади і органів місцевого самоврядування (13%).

Важливо, що недостатній рівень кадрового забезпечення місцевого самоврядування та недосконалість механізмів відповідальності посадових осіб – це найбільш помітні проблеми в обласному центрі, а недостатність повноважень органів місцевого самоврядування щодо розподілу коштів та втручання виконавчої влади у сферу діяльності місцевого самоврядування – в селах.

Чоловіки, люди середнього віку з відносно вищим рівнем освіти – більше обізнані щодо проблем місцевого самоврядування.

74% мешканців області підтримують ініціативу обирати Голову обласної державної адміністрації на виборах. Не підтримують лише 13%.

Найбільше ініціативу підтримують мешканці обласного центру.

Пріоритети діяльності місцевих органів влади

На думку мешканців області, до пріоритетів діяльності місцевих органів влади у регіоні повинні відноситися ремонт доріг (52%), зниження рівня безробіття (51%), стримування зростання цін (44%), боротьба з корупцією у місцевій владі та відновлення сільського господарства (38%). А також: допомога незахищеним верствам населення (33%), відновлення промисловості (31%), підтримка охорони здоров’я (27%), підтримка молоді (27%) та стримування росту тарифів на комунальні послуги (26%).

Дещо менше опитаних віднесли до пріоритетів діяльності місцевої влади захист культури та мови (21%), боротьбу з алкоголізмом і наркоманією (21%), залучення інвестицій в регіон (20%), вирішення проблеми зі сміттєзвалищами (19%), розвиток малого і середнього бізнесу (17%), боротьба зі злочинністю (16%), захист демократії (16%) та покращення екологічної ситуації в регіоні (13%).

Менше 10% опитаних віднесли до пріоритетів роботи місцевої влади розвиток житлового будівництва, підтримку освітньої галузі, покращення транспортного обслуговування, забезпечення відкритості влади і розвиток туризму.

Варто відзначити, що відповіді респондентів значно різняться в залежності від того, де живуть респонденти.

Так, в обласному центрі більш гостро відчувають проблему корупції у місцевій владі, потребу відновлення промисловості, стримування тарифів на комунальні послуги, необхідність боротьби зі злочинністю, підтримки освітньої галузі, розвитку малого і середнього бізнесу та туризму.

В інших містах області – проблеми росту безробіття, інфляції та комунальних тарифів, підтримки охорони здоров’я та покращення екологічної ситуації в регіоні. В селах гостріше інших відчувають проблему відновлення сільського господарства та необхідність забезпечення допомоги незахищеним.

Лише 6% опитаних мешканців задоволені ситуацією зі створенням робочих місць в області, лише 8% задовольняє ситуація з розвитком сільського господарства та промисловості, а також з ремонтом автодоріг, лише 10% – з розвитком малого і середнього бізнесу. Не більше 15% задоволені боротьбою з корупцією, рівнем допомоги малозабезпеченим і якістю надання комунальних послуг. Варто нагадати, що більшість з цих напрямків, на думку опитаних, повинні відноситися до пріоритетів діяльності місцевих органів влади у регіоні.

Кожен п’ятий задоволений медичним забезпеченням, а також рівнем відкритості влади. Найбільше задоволені розвитком туризму (36%) та роботою закладів освіти (42%).

Порівняно з іншими, мешканці обласного центру більше задоволені розвитком туризму, ремонтом автодоріг, створенням робочих місць, підтримкою малого і середнього бізнесу. В селах – роботою закладів освіти, медичним обслуговуванням, рівнем боротьби з корупцією.

Цікаво, що мешканці Івано-Франківська більше задоволені розвитком сільського господарства в області, а селяни – якістю комунальних послуг. Як ті, так і інші оцінки скоріше суб’єктивні і не відображають реальної ситуації, оскільки мешканці сіл не є активними користувачами комунальних послуг, а городяни – навряд чи мають таке ж відношення до сільського господарства, як селяни.

Ще один цікавий факт – чим вищий рівень доходів респондентів, тим більше вони задоволені тим, як розвивається ситуація в області майже по кожному з наведених напрямків.

Зважаючи, що за окремими напрямками респонденти вагались з оцінкою, а за окремими (наприклад, стан доріг) – навпаки, було виведено Індекс задоволеності по кожному з них, розрахований як різниця між позитивними та негативними відповідями (без врахування невизначених).

Отже, мешканці Франківщини:

переважно задоволені роботою закладів освіти і розвитком туризму;
відносно задоволені рівнем відкритості влади;
не задоволені медичним обслуговуванням, розвитком малого і середнього бізнесу в області, станом допомоги малозабезпеченим, боротьби з корупцією у місцевій владі та якістю надання комунальних послуг;
зовсім не задоволені ситуацією зі створенням робочих місць і відповідно рівнем розвитку промисловості та сільського господарства, а також ремонтом автодоріг.

Конституційні права

Крім того, в рамках цього опитування було досліджено стан дотримання в області окремих конституційних прав та свобод.

Отже, понад 90% опитаних вважають, що можуть реалізувати своє право на свободу волевиявлення на виборах.

Право на свободу слова і думки, вільне вираження своїх поглядів і переконань мають можливість реалізувати 86% опитаних, право на свободу мирних зібрань (мітинги, демонстрації, мирні акції протесту) – 83%, право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод – 81%, право місцевих мешканців на місцевий референдум – 76%, право бути обраними до органів влади та місцевого самоврядування – 72%.

Цікаво, що мешканці обласного центру мають більше, ніж мешканці сіл, можливостей реалізувати свої конституційні права практично за кожним напрямком, крім права бути обраними до органів влади та місцевого самоврядування, де свої можливості селяни оцінюють краще.

Мають більше можливостей реалізувати свої конституційні права переважно люди з відносно вищим рівнем освіти, середнього і старшого віку (не молодь). Відповідно для того, щоб твої права не порушувалися, їх, щонайменше, потрібно знати.

Дискримінація

Результати дослідження свідчать, що місцеві мешканці практично не відчувають наявності в області такого явища як дискримінація за окремими ознаками. Разом з тим, відносно вищий рівень дискримінації спостерігається за політичними поглядами (так вважає 15% опитаних) та за статтю (14%). Дещо менший – за віросповіданням (10%), мовними ознаками (9%), національністю (8%). Лише 7% опитаних погодились, що в області існує расова дискримінація.

Цікаво, що в обласному центрі більше відчувають дискримінацію за політичними поглядами, статтю, мовними ознаками, на селі – за віросповіданням. Найбільше погодились з наявністю в області такого явища, як дискримінація, молодь та люди з відносно вищим рівнем освіти.

Протестні настрої

Область характеризується досить високим рівнем протестних настроїв: 50% опитаних готові особисто відстоювати свої права та інтереси шляхом участі в акціях протесту, не готові – 37%.

Люди готові практично однаково протестувати, як у містах, так і в селах. Найбільш протестно налаштовані прихильники УДАРу, Свободи, Батьківщини, Фронту змін та Нашої України. Найменше – категорія "проти всіх" та "невизначені".

До протестів більше готові чоловіки, переважно це люди середнього віку, з відносно вищим рівнем освіти та доходів. Передусім це стосується економічно активних людей, які мають роботу. Таким чином, можлива втрата роботи є куди сильнішим стимулом до протестів, ніж її відсутність.

Персональні показники

Лідерами довіри по області є Голова обласної адміністрації М.Вишиванюк (34%) та Голова обласної ради О.Сич (33%). Це при тому, що М.Вишиванюк відомий серед 94% опитаних, а О.Сич – лише серед 65%.

Крім того, 19% опитаних мешканців області довіряють І.Насалику, 15% – М.Палійчуку, 14% – З.Шкутяку, 14% – Р.Ткачу. Проте рівень відомості цих політиків становить лише близько 50%, а то й менше.

Електоральні настрої

Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися у липні 2011 року, перемогу на них загалом по Івано-Франківській області здобула б партія Батьківщина, по місту Івано-Франківськ – партія Свобода. Отже тенденції, які були помітні ще на місцевих виборах-2010, збереглися. Далі докладніше.

Результати по області (виходячи з відповідей респондентів, які мають намір взяти участь у виборах)

Отже Батьківщину на парламентських виборах в області готові підтримати 30,8% опитаних, Свободу – 20,9%, Фронт змін – 16%, Нашу Україну – 3,5%, партію УДАР – 3%, Партію регіонів – 3%, Громадянську позицію – 2,1%, Українську партію – 1,4%, Сильну Україну – 1,3%, Народний Рух – 1,1%. Решту партій підтримують менше 1% (загалом 7,1%), не підтримали б жодну – 5,1%, не визначились – 5,9% виборців.

На виборах Президента України Ю.Тимошенко по області підтримали б 30%, А.Яценюка – 23,4%, О.Тягнибока – 14,5%, В.Кличка – 7,2%, В.Ющенка – 3,3%, А.Гриценка – 3,1%, В.Януковича – 3,1%. Решту кандидатів обрали б близько 9% виборців, не підтримали б жодного 2,6%, не визначились – 4,1% виборців.

Результати по місту Івано-Франківськ (виходячи з відповідей респондентів, які готові взяти участь у виборах)

Свободу на парламентських виборах в обласному центрі готові підтримати 26,5% опитаних, Батьківщину – 21,8%, Фронт змін – 17,7%, Нашу Україну – 4,1%, Партію регіонів – 3,4%, партію УДАР – 2,7%, Сильну Україну – 2,7%, Громадянську позицію – 1,4%, КПУ – 1,4%, Народний Рух – 1,4%. Решту партій підтримують менше 1% (загалом 4,1%), не підтримали б жодну – 6,1%, не визначились – 6,8% виборців.

На виборах Президента України Ю.Тимошенко по обласному центру підтримали б 22,2%, А.Яценюка – 22,2%, О.Тягнибока – 18,4%, В.Кличка – 5,7%, В.Януковича – 4,4%, А.Гриценка – 3,8%, В.Ющенка – 3,2%, С.Тігіпка – 2,5%.

Решту кандидатів обрали б близько 12% виборців, не підтримали б жодного 2,5%, не визначились – 3,2% виборців.

Електоральні тенденції

Порівняно з місцевими виборами, Свобода продовжує користуватися значною підтримкою на Франківщині: як і в жовтні 2010 р., партію в обласному центрі підтримують близько 27% виборців.

Проте розрив між рейтингом О.Тягнибока і партії залишається: для обласного центру – 18 проти 27%, для області загалом – 15 проти 21%. Разом з цим, рейтинг лідера Свободи на президентських виборах – 2010 в області становив лише 5%.

Також О.Тягнибок є лідером довіри в обласному центрі (48%) та другим загалом по області (52%).

Покращив позиції А.Яценюк, рейтинг якого (23%) майже вдвічі вище результату на президентських виборах по області (14%). Додав відповідно і Фронт змін.

А.Яценюк є лідером довіри в області загалом (58%) та в селах зокрема (63%).

Також додала Ю.Тимошенко (30%) і наблизилась до результату президентських виборів (39%).

Ю.Тимошенко довіряють 47% опитаних загалом по області (50% – в селах, 39% – в обласному центрі).

Динамічно додає В.Кличко, який третій у рейтингу довіри (48%) і четвертий у президентському (7%). Разом з тим, рейтинг партії більш ніж вдвічі відстає від рейтингу лідера.

Наша Україна та Партія регіонів погіршили підтримку порівняно з місцевими виборами до 3-4%, при цьому ПР – більш ніж вдвічі.

В.Ющенку довіряють 18%, а В.Януковичу – лише 7%. Не довіряють відповідно 77% та 87% мешканців області.

А.Гриценку довіряють 30% опитаних, С.Тігіпку – 14%. Особисті рейтинги цих політиків становлять 3% (на президентських виборах підтримали 1%) та 1% відповідно (на президентських виборах – 4%).

Повна версія результатів дослідження

 

Аудиторія дослідження: населення Івано-Франківської області віком від 18 років і старші
Вибіркова сукупність: 1600 респондентів, у т.ч. 600 обласний центр
Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face)
Помилка репрезентативності дослідження: для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,8%, для значень близьких до 30% – не більше 2,4%, для значень близьких до 10% – не більше 1,7%

Терміни проведення дослідження: 24 червня – 7 липня 2011 р.


| Количество показов: 1165 |  Автор:  Соціологічна група "Рейтинг" |  Голосов:  3 |  Рейтинг:  3.56 | 

Якщо Ви хочете залишити свій коментар, просимо пройти авторизацію

Возврат к списку


Материалы по теме:

Статьи по разделам
АПК (19) 
Демография (97) 
День в истории (49) 
Здравоохранение (195) 
Книжный мир (22) 
Культура (360) 
Лица эпохи (162) 
Молодежная политика (142) 
Наука и технологии (279) 
Образование (552) 
Общество (471) 
Политика (1059) 
Право (360) 
Социология (126) 
Экология (47) 
Экономика (543) 
Энергетика (60) 

Загрузка...

ПОДПИСКА
Параметры подписки

ЭКСПЕРТЫ ВЭС
Романенко Юрій Віталійович

ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТА

БИБЛИОТЕКА

Medical correction of disorders of urination after the transurethral resection of benign prostatic hyperplasia

Всеукраинская экспертная сеть
Разработка ВОНО «Эксперты Украины»
© «ВЭС», 2020
Разработка и поддержка – Всеукраинская общественная научная организация "Эксперты Украины". © Все права защищены. Использование материалов портала разрешается при условии ссылки (для Интернет-изданий – гиперссылки) на www.experts.in.ua