На главную страницу
 

Аналитические статьи
Прогнозы экспертов
Юридические консультации
Консультации экспертов
Библиотека экспертов

Авторизация
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Поиск по порталу

nsjewels.com.ua - ювелирный магазин

База знаний / Аналитика / Экономика

Сучасні проблеми молоді в Україні як загроза виникнення п’ятої хвилі еміграції

Версия для печати Версия для печати

Злюмпенізована, відсторонена від важливих соціальних та культурно-освітніх благ, усунута від процесу справедливого розподілу створених працею матеріальних цінностей, молодь починає шукати кращої долі за кордоном

Напередодні 20-ї річниці Незалежності актуальності набули дослідження проблем молоді в Україні. Дослідникам було цікаво з’ясувати, як умови життя молоді вплинули на її формування та становлення.

Вивчали проблеми української молоді Інститут демографії і соціальних досліджень Національної Академії наук України спільно з Фондом народонаселення ООН в Україні. На основі проведеного дослідження Інститут демографії створив брошуру "Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти". Це дослідження є прямою рекомендацією українським можновладцям щодо молодіжної політики в Україні [1]. Дослідники хотіли, щоб їх зрештою почули у владі. Тим часом про проблеми молоді влада не завжди готова слухати [2].

Наразі триває дослідження з приводу еміграційних настроїв серед молоді України. Еміграційними настроями вважається бажання чи намір виїхати за межі Батьківщини назавжди або на тривалий термін. Навіть результати попереднього опитування дають підстави стверджувати, що майже 82% респондентів має бажання виїхати з України. З них повернулися б 55%. Не мають бажання виїжджати з України лише 18% респондентів. Дослідження дасть змогу визначити силу та сталість еміграційних настроїв молоді, можливу тривалість еміграції, країни еміграції та можливість повернення, а головне – причини виїзду. Одним із завдань дослідження є закладення основ для розробки та підготовки адекватних, дієвих урядових та громадських програм з подолання сучасних проблем молоді.

То у чому ж полягають проблеми молоді в Україні?

Проблемна ситуація полягає у несприятливих економічних, а як наслідок – соціальних та культурно-освітніх умовах існування молоді в Україні. Ідеться, насамперед, про підрив фінансового підґрунтя існування сучасної сім’ї. Майже 90 відсотків бюджету більшості сімей витрачається на оплату комунальних послуг та харчування. Решта лишається на придбання одягу, предметів побуту, техніки, задоволення соціальних та освітньо-культурних потреб усіх членів сім’ї. Відсутність дієвої державної програми з кредитування придбання житла для молоді змушує її жити з батьками. Все вищезазначене негативно впливає на рішення молоді створювати сім’ї та народжувати дітей.

Молодь часто не в змозі отримати самостійно гідну вищу освіту. Одночасно кількість підготовлених навчальними закладами спеціалістів деяких напрямків значно перевищує кількість державного замовлення, яке саме по собі уже в рази перевищує реальні обсяги потреб ринку праці. За час навчання молоді тенденції на ринку праці швидко змінюються. Тому виникає потреба у перекваліфікації. Роботодавці не бажають наймати молодих спеціалістів без досвіду роботи. Низькою є і якість підготовки молодих спеціалістів. Нормою для роботодавців є найм на роботу пенсіонерів. Це вигідно як роботодавцям, що не бажають платити більшу зарплату, так і пенсіонерам, що отримують і пенсію, і зарплату. Молодь не спроможна впливати на рівень зарплати. Більшість працює без офіційного оформлення трудових відносин з роботодавцем, живе сьогоднішнім днем і не розглядає власне життя в персперктиві на 10 – 15 років. Гострою є проблема безробіття молоді.

Молоді люди часто не знають, куди себе подіти у вільний від навчання або роботи час. Альтернативу утворюють сьогодні численні розважальні центри з ігровими автоматами, дискотеками, доступними алкоголем та іншими видами розваг, що заробляють на людських слабкостях. Молодь губиться в розмаїтті субкультур, дозвілля у яких не передбачає патріотичного спрямування, а подеколи – зовсім його заперечує. Здоровий спосіб життя все ще не є нормою та цінністю для більшості молоді України. Відтак дозвілля проводиться нею часто на шкоду власному фізичному та психічному здоров’ю. 

Різноманітні свята, заходи, влаштовані та очолювані державними відділами у справах сім’ї, молоді та спорту, нагадують з’їзди груп підтримки партій (звісно провладних), з усією відповідною атрибутикою та антуражем, коли форма, а не зміст стає засобом та єдиною метою проведення цих заходів. 

З цього видно, що дії уповноваженого чиновництва радше сприяють витисненню української молоді з України, направлені на нав’язування молоді чужих рішень та політичної волі, міфів щодо нашої історії, наших героїв, реалій сьогодення, стимулюють громадську інертність та політичну апатію. 

Молоді люди вважають, що подбати про них повинен хто завгодно: політики, державні структури, громадські організації, батьки та родичі, тільки не вони самі. Сучасна молодь України політично пасивна, її участь в політичному житті часто обмежується політичним заробітчанством. Тому жодна політична сила не розглядає її як свою електоральну групу, а враховує передусім інтереси пенсіонерів та трудових груп окремих галузей господарства. Унаслідок чого суспільні блага розподіляються політичними силами, що приходять до влади, далеко не на користь молоді. 

На відміну від політичних інтересів і уподобань, економічні мають всі без виключення. Однак захистити економічні інтереси та трудові права молоді фактично нікому. На підприємствах, в організаціях різних форм власності молодь відчуває незахищеність через неефективну та непрозору діяльність наявних профспілок, через дискредитацію самого сенсу їх існування як з боку адміністрації, так і з боку профспілкових функціонерів всіх рівнів. У багатьох організаціях недержавної форми власності профспілки взагалі відсутні.

У таких умовах, злюмпенізована, відсторонена від важливих соціальних та культурно-освітніх благ, усунута від процесу справедливого розподілу створених працею матеріальних цінностей, молодь починає шукати кращої долі за кордоном. Відсутність позитивних зрушень у питанні вирішення проблем молоді сприяє тому, що сьогодні фактично відбувається формування потенційної 5-ї хвилі еміграції, яка, за кращих обставин, мала б стати новітньою хвилею відродження України. Якщо ця хвиля рушить – її вже не зупинити, оскільки наявним є ефект мультиплікації еміграційних настроїв, коли виїжджатимуть родичі, друзі та знайомі тих, хто вже буде за кордоном. Становище тих, хто залишиться в Україні, буде ще гіршим, оскільки збільшиться економічне навантаження на працездатних і працюючих. 

Країна без молоді не має майбутнього. Тож не допустимо загибелі української держави!

Беручи до уваги вищезазначене, пропоную:

1. Міністерству України у справах сім’ї, молоді та спорту при розробці програм для молоді керуватися науковими розробками та брати до уваги результати досліджень незалежних інститутів, центрів, громадських організацій. Залучати молодь до обговорення та розробки проектів, які стосуються її життя та діяльності.

2. З метою цілісного пізнання життя українців на Батьківщині та поза її межами, адекватного вивчення історії та культури України Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України започаткувати в освітніх закладах ІІ-го, ІІІ-го рівня акредитації обов’язковий курс "Література української діаспори".

3. Закордонним українським громадським організаціям сприяти розвиткові молодіжних патріотично орієнтованих організацій, фундацій, центрів в Україні, зокрема Молодої Просвіти, Молодого Народного Руху, Пласту, Січі та багатьох інших. Поглиблювати з ними інформаційні, освітні, наукові, культурні зв’язки шляхом організації та забезпечення закордонних поїздок молодіжних груп з України.

4. Молодіжним громадським організаціям України домагатися врахування вимог та пропозицій молоді при розробці та впровадженні молодіжних програм органами виконавчої влади. Важливо не забувати, що вуличні протести є лише засобом, а не кінцевою метою висловлювання своїх позицій. 

5. Перефразовуючи відомий лозунг старих часів, можна сказати, що сьогодні ефективні профспілки – школа громадянського суспільства. Правозахисним та іншим громадським організаціям українських діаспор доцільно збирати, узагальнювати та пропагувати в Україні історію виникнення, досвід та досягнення закордонних профспілок. З цією метою в співпраці з СКУ, УВКР проводити відповідні семінари, конференції, тренінги, юридичні консультації для молоді України. Через ресурси сайту Української світової інформаційної мережі (УСІМ) було б доцільним видавати відповідні бюлетені представників української діаспори.

6. Правозахисним та іншим громадським організаціям України започаткувати кілька пілотних проектів та за їх результатами надавати методичну та юридичну допомогу, сприяти працюючій молоді в створенні на підприємствах, організаціях молодіжних профспілкових груп, незалежних від існуючих профспілкових осередків. Світлана Зінченко,
соціолог, голова секретаріату 
ВГО "Українська взаємодопомога"

___________________________________________

[1] Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти [http://www.idss.org.ua/public.html] – сайт Інституту демографії та соціальних досліджень ім. В. М. Птухи НАН України.

[2] Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти [http://www.idss.org.ua/public.html] – сайт Інституту демографії та соціальних досліджень ім. В. М. Птухи НАН України.

Доповідь основана на аналітичних матеріалах Всесвітнього форуму українців (серпень 2011 р.). Розкривається ситуація з проблемами та сучасними еміграційними настроями української молоді.

Матеріали науково-практичної конференції "Донбас: культурно-освітній обмін з українцями світу" 

м. Донецьк, 16 грудня 2011 року
| Количество показов: 6469 |  Автор:  Світлана Зінченко |  Голосов:  2 |  Рейтинг:  3.44 | 

Якщо Ви хочете залишити свій коментар, просимо пройти авторизацію

Возврат к спискуDin, 28.12.2011 19:23:54 Цитировать Имя

А де ж вирішення економічних питань? Я закінчила університет і вже пів року не можу знайти пристойну роботу, з вище сказаних причин...а в центрі зайнятості працюють люди, які і уявлення не мають, що вони там роблять...навіть пояснити елементарних речей не в змозі!Перейти к обсуждению на форуме >>Статьи по разделам
АПК (19) 
Демография (97) 
День в истории (49) 
Здравоохранение (195) 
Книжный мир (22) 
Культура (360) 
Лица эпохи (162) 
Молодежная политика (142) 
Наука и технологии (279) 
Образование (552) 
Общество (471) 
Политика (1059) 
Право (360) 
Социология (126) 
Экология (47) 
Экономика (543) 
Энергетика (60) 

ПОДПИСКА

ЭКСПЕРТЫ ВЭС
Грицуляк Оксана Олегівна

ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТА

БИБЛИОТЕКА

Мала гірнича енциклопедія. Том 2, літера Р

Всеукраинская экспертная сеть
Разработка ВОНО «Эксперты Украины»
© «ВЭС», 2007
Разработка и поддержка – Всеукраинская общественная научная организация "Эксперты Украины". © Все права защищены. Использование материалов портала разрешается при условии ссылки (для Интернет-изданий – гиперссылки) на www.experts.in.ua